Halak jegy jellemzői

Halak bien.huLátszólag határozatlannak tűnsz, de mégis, a saját csendes módodon mindent elérsz. A Halak szülötte vonzó és kellemes, empatikus. Könnyen belevonódik mások problémáiba, és nagyon szereti az állatokat.

 

Ha a Halak jegyében születtél, akkor befolyásolható érzelmi ember hírében állsz, lágy, szentimentális, flegmatikus adottságokkal. A vidámságból tragikus hangulatba könnyen átcsapsz és fordítva is igaz ez rád. Elégedettség, elégedetlenséggel váltakozik. Részvétet érzel a fájdalmakkal szemben, szereted és gondozod a beteget és a csúnyát (sok orvos született van a Halak jegyében). Kész vagy feláldozni magad.

 

A Halak és a víz jegye

A 12. jegy az állatövön. Eleme a víz, minősége változó, természetes háza a 12. Ha a Holdad is a Halak jegyében áll, akkor a két vizes elem a fantázia világába ragadhat téged, de egyben ingadozóvá vagy álmodozóvá is tehet, és ha erre nem figyelsz, a reális életben sok hibát követhetnél el, ami rád nézve sok kellemetlenséggel járhat.

A Halak jegy szülötte nem mindig szeret hidegen és objektíven szembenézni a tényekkel, és emiatt előfordulhat, hogy érzékeny természete miatt mások szenvednek. Néha hiányzik belőle a humor, néha kifejezetten szeret szomorkodni. A Halak jegyében álló minden bolygó látszatra akaratgyenge, befolyásolható, valójában megtalálja az érvényesülés módját. Kitűnő intuíciója van. Egyik legönfeláldozóbb, legegyüttérzőbb jegy. (Jellemző foglalkozások: Betegápoló, orvos, szociális munkás.) A Halak embere vonzódik a művészetekhez, a zenéhez. Óvatosnak kell lennie, mert könnyen kicsúszik a lába alól a talaj: ilyenkor fordul az alkoholhoz vagy a droghoz. A Halak legérzékenyebb testrésze a lábfej: ha nem vigyáz, ezzel sok baja lehet élete során.

 

Miről ismerhetjük fel a Halak szülöttet?

Általánosságban a Halak jegyében született ember haja sötét színű, és sokáig megtartja ezt a színt, későn őszülnek. Hajszálai finomak, tömöttek. Homloka magas, a homloka alatt –mint minden Jupiter által uralt jegynek – szép, szabályos, ívelt szemöldöke van. A szeme az egyik legjellegzetesebb testrésze. Szeme alatt –mint minden vizes jegynek – megtalálhatók a táskák. Nagyon kifejező szeme van, mintha bánat, fájdalom lenne benne, – erre mondjuk, hogy Neptuni szemek – mintha nem is ebből a világból származnának. Szeme színe ritkán sötét, az írisze inkább világos. Koromfekete szemű Halak jegyű emberrel ritkán találkozhatunk. Mindig egy titokzatos mosoly ül az arcán. Álla nem túl markáns.

Arca inkább sápadtnak látszik. Bőre porózus, puha, hiszen a víz elemhez tartozik, – így egész testében sok víz van – mintha nem lennének csontjai. Ha izgul, akkor a tenyere vizesedik. Teste alsó része erősebb, hiszen a Jupiter is uralkodik ebben a jegyben. Általában nagyobb a lába, és nagyon erős a vádlija. A lábfeje az egyik legérzékenyebb testrésze. Erre nagyon kell figyelnie, mert az összes jegy közül a Halak jegye a leghajlamosabb a gombásodásra, a fertőzésre. Cipőjére különös figyelmet kell fordítania, mert a lábujjai hajlamosak arra, hogy külön életet éljenek.

 

A Halak temperamentuma

Szangvinikus, melankolikus. A szangvinikus elem (Jupiter uralja), tűz elemű, a melankolikus elemet a víz uralja (Netpun). Ez a két ellentét mindig dolgozik a Halak emberben, és nagy feszültségeket okoz. Lényében mindig megtalálható az ingadozó és a változó jelleg. Látszólag nem tudnak nemet mondani, jó lelkűek, ezért látszanak akarat nélkülinek. Sokszor vannak düh kitörései. Mindig ki van téve bizonyos ellenséges behatásoknak, inzultusoknak. Ha észreveszi az ellenségeskedést, komoly félelmet tud kelteni, és súlyos sértésekre is képes. Ha a horoszkópban nagyon sok kellemetlen bolygóállás található, akkor a Halak szülött akaratgyengévé válik. Így válik erősebb akaratú emberek játékszerévé, és ilyenkor könnyen kihasználható a Halak jegyében született ember. A Halak jegyében álló bolygók lelki tulajdonságai: Nagyon érzékeny és passzív természetű. Érzékeny az időjárásra, a külső kapcsolatokra, a benyomásokra. Vendégszerető, szívélyes, segítőkész ember. Ha nagyon támadottak a bolygók a Halak jegyében, akkor képtelen titkot tartani, rendetlen, könnyen elindul a lejtőn lefelé.

 

A Halak szellemi tulajdonságai

A Halak jegyében született emberek között sok a kiváló intelligenciával rendelkező ember. Felfogóképessége kitűnő, gyors, amit egyszer megtanult, el nem felejti. Sokoldalú, sokféle képességű, és sokféle hajlamú. Rossz konstellációnál fordulhat csak elő a szellemi érdektelenség, az apátia, a korlátoltság, az erkölcsi és szellemi zűrzavar csak ekkor jellemzi. Ilyenkor nincs ítélőképessége, olyan dolgokat is cselekszik, amelyekről nem látja, hogy hamis és a kívülállók véleményét nem érti meg. Egy kis külön világot épít ki magának. Ha a horoszkópban a Jupiter az erősebb, akkor szerencsés élete lesz a Halak szülöttnek, mert a Jupiter révén minden veszedelemből kisiklik, mint egy hal. Ha a Neptun az erősebb a horoszkópban, könnyen válik babonássá, hiszékennyé, és nem fog tudni küzdeni a saját érdekeiért. Jó esetben segítőkész, szociális munkára alkalmas, jó orvos, ápoló, és pap is lehet. A Halak jegyű emberek között sok a mártír. A Halak jegyéhez tartozik a 12. ház, ide soroljuk a színházakat. Így a Halak jegyében született embereknek óriási utánzóérzékük és átélésre való hajlamuk van.

 

A Halak érzelmi tere

Minden embert meg tudsz érteni, és nagyon kedves vagy. A Halak viszont érzelmi téren eléggé naiv, és hajlamos arra, hogy más emberek hiányosságait és fogyatékosságait figyelmen kívül hagyja. Könnyen sértődik, és hajlamos elszomorodni, sőt elsírni magát. Hajlamos az önsajnálatra is.

Érzékeid néha megcsalhatnak, mert túlságosan is romantikus vagy és optimista, valóban rózsaszín szemüveget hordasz. Mivel mindenben a legjobbat akarod meglátni, a valóság és igazság közötti ellentét nyugtalanít. Rendkívüli személyiség vagy, szokatlan érdeklődésekkel, különös tanulmányok, emberek és eszmék iránt – és nagy érdeklődéssel saját magad iránt.

Hajlamos vagy arra, hogy teljesen magadba zárkózz, azt a gondolatot dédelgetve magadban, hogy nem tudsz semmire sem jutni, vagy nem akarod magad azzal zavarni, hogy valamire is juss, ami furcsán elérhetetlenné tesz. Habár engedékenynek, értelmesnek tűnsz, olyannak, aki érdeklődik más emberek iránt, és mások gondolatai iránt, a valóságban belül sebzett vagy és szilárdabb házakat építesz a lelked számára, s hagyod, hogy a világ összedőljön körülötted.

 

A Halak és a környezet

Szükséged van arra, hogy szilárdan kapcsolódj a valósághoz! Minél hagyományosabban élsz és gondolkodsz, és minél inkább megpróbálod megérteni más emberek gondolatait, módszereit, minél jobban próbálsz alkalmazkodni ezekhez, annál boldogabb leszel.

Habár a Halak szülötteként különleges esetekben tapintatod és érzékenységed tekintélyes pozíciókhoz vezethet, végrehajtó-vezető erőd gyenge, bár a részletekben pontos vagy, és nagyon erős a kötelezettségek teljesítésében. Szellemileg gyors, jó felfogású vagy, intuitív, majdnem misztikus hittel a megérzéseidben, és amikor érzelmileg vagy érintve, megérzéseid általában beválnak.

A belátás nagy erősséged, átlátod a dolgokat, ezt használod fel építően és alkotóan, inkább, mint kritikusan vagy magadba zárkózva, és megértésed értékessé tesz a gyakorlati dolgok világában is. Kerülnöd kellene a spiritizmust, okkultizmust, és hasonlókat.

 

 

Forrás: http://www.asztrokalendarium.hu/Halak-Pisces/pisces-a-halak-jellemzese.html


További érdekes cikkek...