Vízöntő jegy jellemzői

Vízöntő bien.huA Vízöntő jegyében született embereket nagyon nehéz megismerni, kiismerni majdnem lehetetlen. A Vízöntő ember temperamentuma szangvinikus, de azért szelíd és szenvedélymentes. Szerény és türelmes. Minden vonzza, ami a mindennapitól eltér. Erős akarata van és nagyon állhatatos. Pontosan tudja, mit akar, szándékait az akadályok ellenére is keresztülviszi.

 

A Vízöntő lelki tulajdonságai

Finom, előkelő, félelem nélküli, szeretetreméltó egyéniség, emellett eléggé hajthatatlan. Erős esztétikai és művészi érzékkel van megáldva. Eredeti, néha egyenesen zseniális. Nyílt, becsületes, jólelkű, részvétteljes, segítőkész. Modora szimpatikus, tapintatos, lekötelező, híve minden intellektuális és etikai haladásnak, kulturális törekvésnek. Ösztönösen helyes az emberismerete. Minden típus közül a legemberségesebb. Szimpátia és antipátia erősen befolyásolják. Érdeklődik az okkultizmus, az asztrológia, a metafizika és a pszichológia iránt, erősen foglalkoztatja az ember jellembeli tulajdonságainak megismerése. Nem képes olyan emberek között élni, akik nála emberileg alacsonyabb szinten állnak. Korlátok nélkül tudja magát átadni egy eszmének.

 

A Vízöntő jellemrajza

A Vízöntő jegyének első ura az Uránusz, ezért jellemében van valami extravagáns tulajdonság, másik ura a Szaturnusz. A fix minőséghez tartozik. Komoly gondolkodó, de nagyon problematikus, körülményes a gondolkodása. Szeret természettudományi dolgokkal foglalkozni. Majdnem minden Vízöntő szereti a természetet, az embereket, állatokat és a növényeket.

Ha a Szaturnusz és az Uránusz jól áll a horoszkópban, akkor nagyon tehetséges. A Vízöntő jegyében született ember nagyszerű asztrológus, mert intuitív. Ha jó a típus, akkor alkotó. Erős jellemű, hűséges, jó modorú, de különc.

A Vízöntő jegyében született ember a jövő embere! Majdnem minden Vízöntő érdeklődik a metafizikai dolgok iránt. Állandó mozgásban van. Vehemens higanyember, szeszélyes. Nem lehet a cselekedeteit és a reakcióit előre kiszámítani.

Jó barát, segítő, lényében van a jószívűség, szereti a társaságot, jellemében nemes. Csak egyet nem tud elviselni, az alacsonyabb nívójú – és ez nem az anyagi javakra értendő – emberekkel való kapcsolatot. Ettől szenved, a gonoszságot pedig ki nem állhatja. Érzelmeiben vallásos, befolyásolni nem lehet.

 

A Vízöntő és az Állatöv

A Vízöntő jegye a 11. az Állatövön, így a 11.  Ház – sorsterület – tartozik hozzá, ezért idealisztikus. A 11. ház a második gyermekházat jelöli az asztrológiában, ezért általában a Vízöntő jegyében született ember szereti a gyermekeket.

 

A Vízöntő és a levegő elem

Mozgékony az érzés és a gondolatvilága.  Kitűnő emlékező tehetsége van, jó kritikus. Van érzéke a művészethez, az irodalmat pedig különösen kedveli. Szereti az eleganciát, de ez nem mindennapi nála. Ez az öltözködésében is jellemző, de nem követi a divatot, egy Vízöntő ugyanis sohasem másol.

A Vízöntő jegyében az Uránusz uralkodik, ez filozofikus, tudományos és műszaki hajlamra utal. Az elektromosság, távközlés és a számítástechnika területén a legjobb. Nem felületes, a nehezebb problémák megoldásától sem riad vissza. Amit elkezd, azt be is fejezi. Erős etikus fejlődési vágy él benne.

 

A Vízöntő alapsorsa

Komoly, meggondolt ember, gondosan előkészít mindent. Az alapsorsában rendszerint nincs sok változás – hiszen a fix minőséghez tartozik -, de ha van, akkor az hirtelen jön az Uránusz befolyásának köszönhetően. Alapsorsa a barátsággal és a protektorokkal – ezt szimbolizálja a 11. Ház – is összefüggésben áll. Jó horoszkóp esetén a Vízöntő sok barátot, jó protektorokat talál. Diszharmonikus horoszkóp esetében a barátok rossz szerepet játszanak a sorsában. Ha a születési horoszkópban nagy a diszharmónia, akkor a Vízöntő ember túlságosan szeret enni, mondhatni a gyomra az istene.

 

 

Forrás: http://www.asztrokalendarium.hu/Vizonto-Aquarius/aquarius-a-vizoent-jellemzese.html


További érdekes cikkek...